Thực tập nhận thức – Thực tập tốt nghiệp

Thực tập là một trong những hình thức học tập quan trọng, thể hiện rõ triết lý giáo dục “thực học-thực làm” và đề cao việc học đi đôi với thực hành của Đại học Hoa Sen. Kể từ những ngày đầu thành lập (năm 1991) tới nay, Thực tập vẫn luôn là hoạt động đào tạo được coi trọng hàng đầu và cũng thể hiện ưu thế đào tạo của trường.

Các Chương trình Thực tập giúp sinh viên tích lũy trải nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, từ đó giúp sinh viên tự tin, sẵn sàng tham gia thị trường lao động ngay khi ra trường.

Thực tập (internship) là hình thức học tập thông qua việc sinh viên trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế tại các tổ chức-doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Tại ĐH Hoa Sen, thực tập được coi là môn học chính thức, bắt buộc và đóng vai trò rất quan trọng đối với tất cả các sinh viên. Thực tập có nhiều hình thức khác nhau, trong đó 2 hình thức chính gồm: thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp.

Mỗi năm trường Đại học Hoa Sen tổ chức 4 kỳ thực tập/ 1 năm  tương ứng với 4 học kỳ/ 1 năm, theo mốc thời gian của Phòng Đào tạo. 2 kỳ thực tập nhận thức diễn ra vào học kỳ Tết và học kỳ Hè, sinh viên cần tham gia thực tập 40h/ 1 tuần x 7 tuần tại doanh nghiệp. 2 kỳ thực tập tốt nghiệp sẽ diễn ra vào học kỳ chính, sinh viên cần tham gia thực tập tại doanh nghiệp như 1 nhân viên chính thức với thời lượng  40h/ 1 tuần x 15 tuần.

Trước mỗi kỳ thực tập từ 6-7 tuần, bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt thực tập chia sẻ về các quy định, biểu mẫu, các mốc thời gian cụ thể, các lưu ý khi tham gia thực tập và các doanh nghiệp đối tác của Trường sinh viên có thể chọn tham gia thực tập.

Lợi ích của sinh viên khi tham gia  thực tập: 

Quy trình tham gia thực tập:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

+ Bước 1: Sinh viên  lên Kế hoạch thực tập: lập kế hoạch học tập cá nhân, đăng ký môn học, đóng học phí

+ Bước 2: Sinh viên đăng ký, chuẩn bị hồ sơ, tìm nơi thực tập & chuẩn bị đi thực tập

Giai đoạn 2: Thực tập

+ Bước 3: Sinh viên đi thực tập theo mốc thời gian quy định

+ Bước 4: Sinh viên làm Báo cáo thực tập & thuyết trình Báo cáo

Giai đoạn  3: Kết thúc

+ Bước 5: Sinh viên hoàn tất các yêu cầu, cảm ơn Doanh nghiệp

+ Bước 6: Sinh viên hoàn thành khảo sát

Một số quy định, biểu mẫu

Biểu đồ kế hoạch tuần Link 

Kế hoạch năm học  Link

Thông tin các chương trình Workshop chia sẻ kỹ năng cho sinh viên chuẩn bị tham gia thực tập theo Link

Các biểu mẫu dùng trong thực tập theo Link

Hướng dẫn về chương trình thực tập theo Link

Tư vấn về thực tập theo Link

Sinh hoạt thực tập theo Link 

Đề nghị cấp giấy giới thiệu theo Link

Nộp phiếu tiếp  nhận sinh viên thực tập online theo Link

Nộp hồ sơ ứng tuyển thực tập (mở trước kỳ thực tập)  theo Link

Hướng dẫn vừa thực tập vừa học môn khác (dùng trong kỳ thực tập tốt nghiệp) theo Link

Facebook Instagram Youtube image