Đại học Hoa Sen

Thực tập nhận thức – Thực tập tốt nghiệp

Thực tập là một trong những hình thức học tập quan trọng, thể hiện rõ triết lý giáo dục “thực học-thực làm” và đề cao việc học đi đôi với thực hành của Đại học Hoa Sen. Kể từ những ngày đầu thành lập (năm 1991) tới nay, Thực tập vẫn luôn là hoạt động đào tạo được coi trọng hàng đầu và cũng thể hiện ưu thế đào tạo của trường.

Các Chương trình Thực tập giúp sinh viên tích lũy trải nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, từ đó giúp sinh viên tự tin, sẵn sàng tham gia thị trường lao động ngay khi ra trường.

Thực tập (internship) là hình thức học tập thông qua việc sinh viên trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế tại các tổ chức-doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Các loại hình thực tập:

Mỗi năm trường Đại học Hoa Sen tổ chức 4 kỳ thực tập/ 1 năm  tương ứng với 4 học kỳ/ 1 năm, theo mốc thời gian của Phòng Đào tạo. 2 kỳ thực tập nhận thức diễn ra vào học kỳ Tết và học kỳ Hè, sinh viên cần tham gia thực tập 40h/ 1 tuần x 7 tuần tại doanh nghiệp. 2 kỳ thực tập tốt nghiệp sẽ diễn ra vào học kỳ chính, sinh viên cần tham gia thực tập tại doanh nghiệp như 1 nhân viên chính thức với thời lượng  40h/ 1 tuần x 15 tuần.

Trước mỗi kỳ thực tập từ 6-7 tuần, bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt thực tập chia sẻ về các quy định, biểu mẫu, các mốc thời gian cụ thể, các lưu ý khi tham gia thực tập và các doanh nghiệp đối tác của Trường sinh viên có thể chọn tham gia thực tập.

Lợi ích của sinh viên khi tham gia  thực tập: 

Quy trình tham gia thực tập:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Giai đoạn 2: Thực tập

Giai đoạn  3: Kết thúc

Một số câu hỏi thường gặp về thực tập: Link

Một số quy định, biểu mẫu

Facebook Youtube Tiktok Zalo