Y tế học đường

Sinh viên có thể liên hệ dịch vụ hỗ trợ y tế của trường khi cần tại các cơ sở học:

Cấp thuốc – Cấp cứu:

Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm tai nạn: Phòng A004 – Cơ sở Thành Thái

Facebook Instagram Youtube image