Y tế học đường

Dịch vụ y tế Đại học Hoa Sen chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe thể chất cho sinh viên để giúp các bạn có sức khỏe tốt trong học tập và sinh hoạt. Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp tại phòng y tế ở các cơ sở học để được chăm sóc y tế và tư vấn các vấn đề sức khỏe từ đội ngũ nhân viên y tế. Các dịch vụ y tế dành cho sinh viên gồm có:

+ Cấp thuốc, hướng dẫn điều trị các bệnh thông thường.

+ Cấp cứu tại chỗ.

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên để tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động hướng đến sức khỏe cộng đồng như: Hiến máu nhân đạo, …

Sinh viên có thể liên hệ dịch vụ hỗ trợ y tế của trường khi cần tại các cơ sở học:

+ Phòng 707 – Cơ sở Nguyễn Văn Tráng

+ Phòng A004 – Cơ sở Thành Thái

+ Phòng 009 – Cơ sở Quang Trung 2

+ Phòng 004 – Cơ sở Quang Trung 1

+ Phòng 206 – Cơ sở Cao Thắng