Đại học Hoa Sen

Y tế học đường

Sinh viên có thể liên hệ dịch vụ hỗ trợ y tế của trường khi cần tại các cơ sở học:

Cấp thuốc – Cấp cứu:

Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm tai nạn: Phòng A.101 Cơ sở Thành Thái

Facebook Youtube Tiktok Zalo