Giới thiệu Sổ tay sinh viên

Sổ tay sinh viên bao gồm những thông tin nào?

Sổ tay sinh viên bao gồm những thông tin cần thiết về Trường Đại học Hoa Sen như chương trình đào tạo, ngành học, thông tin về phần học phí, thực tập, dịch vụ sinh viên và những thông tin cần thiết khác nhằm hỗ trợ sinh viên trong thời gian học học tập và trải nghiệm tại Trường.

Tại sao cần sử dụng sổ tay sinh viên?

Sổ tay sinh viên được đăng tải trên website của Trường và ứng dụng Hoa Sen dành cho sinh viên Trường nhằm giúp sinh viên các khóa tìm hiểu hoạt động đào tạo, dịch vụ, phong trào của Trường và tự tổ chức, lên kế hoạch học tập, trải nghiệm hiệu quả.

Facebook Instagram Youtube image