Hoạt động Đoàn – Hội

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường là hai tổ đồng hành cùng sinh viên xuyên suốt quá trình học tập tại trường, góp phần tạo nên một môi trường rèn luyện để sinh viên phát triển toàn diện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng thực hành xã hội.

Facebook Instagram Youtube image