Đại học Hoa Sen

Học vụ

Điểm danh sinh viên

Tại Hoa Sen, điểm danh của SV là một trong những công tác quan trọng giúp GV có thể đánh giá tác phong và thái độ học tập của SV. Nếu SV vắng quá 30% tổng số tiết môn học sẽ bị cấm thi cuối HK đối với môn học đó.

Các bước điểm danh SV:

Bước 1: Đăng nhập wifi HSU_Students

Để điểm danh thành công trên app Hoa Sen, các bạn SV phải đăng nhập vào wifi HSU_Students của Trường.

Bước 2: Tiến hành điểm danh

Sau khi đăng nhập vào wifi của Trường, các bạn SV truy cập vào app Hoa Sen, sau đó chọn mục điểm danh và hoàn tất thủ tục điểm danh. Những thông tin như mã SV, tên, HK, lớp, ngày học, thời gian sẽ được hiện ra sau khi các bạn SV điểm danh thành công và tên của SV sẽ được cập nhật trên hệ thống của GV.

Chuyển ngành học

SV có nguyện vọng có thể được xem xét chuyển sang ngành khác cùng khóa học nếu có đủ các điều kiện sau:

– Không thuộc diện buộc thôi học, còn trong thời hạn học tập ở Trường;

– Được chuyển ngành một lần trong khóa học khi không đang là SV trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa;

– SV đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành chuyển đến trong cùng phương thức tuyển sinh của cùng khóa tuyển sinh;

– Việc chuyển ngành của SV không gây ảnh hưởng xáo trộn việc tổ chức lớp ngành chuyển đi chuyển đến;

– Được sự chấp thuận của hai GĐCT và Trưởng Khoa ngành học đề nghị chuyển đi và chuyển đến, sau khi được phỏng vấn hướng nghiệp và có quyết định của Trường.

Khi được chấp thuận chuyển sang ngành mới, SV được xét bảo lưu điểm các HP đã học có nội dung, khối lượng kiến thức tương đương và phải tiếp tục hoàn thành khối lượng kiến thức quy định trong CTĐT ngành chuyển đến.

Thời gian tối đa SV được phép theo học trong ngành mới được tính kể từ ngày SV nhập học ngành đầu tiên.

Nghỉ học tạm thời, nhập học lại, và thôi học

Nghỉ học tạm thời

– SV được phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây:

– Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân được tính vào thời gian học chính thức. Thời gian nghỉ học tạm thời vì các lý do còn lại sẽ không tính vào thời gian học chính thức.

– SV nộp Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời gửi tại P. ĐTĐH để có Quyết định cho nghỉ học tạm thời.

– Thời gian cho một lần nghỉ học tạm thời là 01 HK chính; trường hợp đặc biệt được xem xét nghỉ học tạm thời đến 02 HK chính.

– Trước khi hết thời gian nghỉ học tạm thời, SV phải nộp Đơn đề nghị nhập học lại kèm theo Kế hoạch học tập cá nhân dựa trên danh sách các HP phải học và đăng ký HP cho HK kế tiếp. Nếu SV không nhập học lại sau thời gian nghỉ học tạm thời thì sẽ thuộc diện cảnh báo buộc thôi học.

Cảnh báo thuộc diện buộc thôi học

SV được cảnh báo thuộc diện buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Lần đầu có điểm trung bình chung HK đạt dưới 0,80 đối với HK đầu của khóa học hoặc đạt dưới 1,00 đối với các HK tiếp theo; hoặc có 02 HK liên tiếp đạt điểm trung bình chung HK dưới 1,10;

– Lần đầu có điểm TBTL đạt dưới 1,20 đối với SV học xong năm học thứ nhất, hoặc dưới 1,40 đối với SV học xong năm học thứ hai, hoặc dưới 1,60 đối với SV học xong năm học thứ ba, hoặc dưới 1,80 đối với SV học xong năm học thứ tư;

– Không đăng ký HP cho HK chính và không có Đơn xin nghỉ học tạm thời;

– Có đăng ký HP cho HK chính nhưng không đóng học phí;

– Đã hết thời hạn nghỉ học tạm thời theo Quyết định nhưng không liên hệ Trường để nhập học lại hoặc không xin gia hạn nghỉ học tạm thời.

Khi nhận được cảnh báo, SV cần liên hệ với CVHT để được hỗ trợ.

Buộc thôi học

SV bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– SV đã có Quyết định đình chỉ học tập và hết thời gian đình chỉ đã không liên hệ với Trường để nhập học lại;

– SV đã được cảnh báo thuộc diện buộc thôi học, và

– SV đã hết thời hạn tối đa của khóa học mà chưa đủ điều kiện tốt nghiệp;

– Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ;

– Đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Trường và xã hội,

Quyết định buộc thôi học được gửi về địa phương nơi SV có hộ khẩu thường trú chậm nhất là một (01) tháng kể từ ngày ra Quyết định.

Facebook Youtube Tiktok Zalo