Đại học Hoa Sen

Liên hệ

Chăm sóc Y tế

P. 707 - 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM
P. 102 – 7/1 Thành Thái, P. 14, Q.10, TP. HCM
P. 009 – Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM
P. 206 – 93 Cao Thắng, P. 3, Q.3, TP. HCM

yte@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 4708
028 7309 1991 – Ext: 4922
028 7309 1991 – Ext: 4882
028 7309 1991 – Ext: 4903

Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp – Việc làm

P. 101 – 7/1 Thành Thái, Q10, TP.HCM
P. 008 – Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM

thuctap@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 4703
028 7309 1991 – Ext: 4851

Bộ phận Dịch vụ sinh viên

P. 101 – 7/1 Thành Thái, Q10, TP.HCM
P.008 - đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP.HCM

dichvusinhvien@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 4702; 4707
028 7309 1991 – Ext: 4701

Hệ thống nhà ở sinh viên

P. 101 – 7/1 Thành Thái, Q10, TP.HCM

028 7309 1991 – Ext: 4701

Hoa Sen Alumni Network

P. 101 – 7/1 Thành Thái, Q10, TP.HCM

028 7309 1991 – Ext: 4711

Tutoring Service - Mentoring Program

P. 101 – 7/1 Thành Thái, Q10, TP.HCM

duyen.phanthi@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 4700

Khoa Công nghệ thông tin

P. 710 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4863; 4766

Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

P. 710 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4788
028 7309 1991 – Ext: 4789

CHƯƠNG TRÌNH VATEL

P. 708 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4792

CHƯƠNG TRÌNH HOA SEN ELITE

P. 708 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4792

Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế

P. 710 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 105, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, Tp. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4913
028 7309 1991 – Ext: 4757

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TỔNG QUÁT

P. 201 – 7/1 Thành Thái, Q.10, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4912

Khoa Khoa học Xã hội – Luật

P. 710 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4804
028 7309 1991 – Ext: 4805

Khoa Kinh tế - Quản trị

P. 710 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4774
028 7309 1991 – Ext: 4776

Khoa Logistics - Thương mại Quốc tế

P. 710 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4811; 4812

Khoa Tài chính – Ngân hàng

P. 710 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4821
028 7309 1991 – Ext: 4876

Khoa Thiết kế - Nghệ thuật

P. 604, 93 Cao Thắng, Q.3, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4933; 4934

Phòng Đào tạo Đại học

P. 103 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 005, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM
P. 205 - 93 Cao Thắng, Q.3, TP. HCM
P. 105 – 7/1 Thành Thái, Q.10, TP. HCM

htsv@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 4689, 4683, 4691

Phòng Tài chính - Kế toán

P. 102, 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4635, 4636

Phòng Nhân sự

P. 703 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4628

Phòng Công nghệ thông tin

P. 705 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4717; 4718

Phòng Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng

P. 803A - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

pdbclkt@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 4740

Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

P. 705 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4646

Phòng Quản lý khoa học - Tạp chí khoa học

P. 803 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

qlkhtckh@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext:

Trung tâm Tuyển sinh

P. 001 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

tuyensinh@hoasen.edu.vn

028 7300 7272 – 0908 275 276

Thư viện

P. 805 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. A302 - Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM

thuvien@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 4734
028 7309 1991 – Ext: 4859

Trung tâm Thể thao

P. 201 - 7/1 Thành Thái, Phường 14, Q.10, TP. HCM

028 7309 1991 - Ext: 4849

Phòng Hợp tác quốc tế

P. 705B - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

oric@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 4726

Viện Sau Đại học & Lãnh đạo

P. 706 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 4747; 4750

Facebook Youtube Tiktok Zalo