Liên hệ

Chăm sóc Y tế

P. 707 - 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM
P. A004 – 7/1 Thành Thái, P. 14, Q.10, TP. HCM
P. 009 – Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM
P. 004 – Đường số 5, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM
P. 206 – 93 Cao Thắng, P. 3, Q.3, TP. HCM

yte@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 11 146
028 7309 1991 – Ext:
028 7309 1991 – Ext: 12 147
028 73091991 – Ext: 14 146
028 7309 1991 – Ext: 17 146

Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp – Việc làm

P. 001 – 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 008 – Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM

thuctap@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 11 255
028 7309 1991 – Ext: 12 248

Bộ phận Dịch vụ sinh viên

P.001 - số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM
P.008 - đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP.HCM

dichvusinhvien@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 11 246; 11 355
028 7309 1991 – Ext: 12 247

Hệ thống nhà ở sinh viên

P. 001 – 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM

028 7309 1991 – Ext:

Hoa Sen Alumni Network

P. 001 – 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM

028 7309 1991 – Ext:

Khoa Công nghệ thông tin

P. 106, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP.HCM

chau.huynhthimong@hoasen.edu.vn (Ms Châu)
linh.nguyenthimy@hoasen.edu.vn (Ms Linh)

028 7309 1991 – Ext: 12 502; 12 503

Khoa Du lịch

P. 701 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 004, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 12 564
028 7309 1991 – Ext: 11 554; 11 549

CHƯƠNG TRÌNH VATEL

P. 709 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 11 546; 11 555; 11 547

CHƯƠNG TRÌNH HOA SEN ELITE

P. 701 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 11 546; 11 202

Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế

P. 705 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 105, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, Tp. HCM

028 7309 1991 – Ext: 11 146
028 7309 1991 – Ext: 12 542

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TỔNG QUÁT

P. A104 – 7/1 Thành Thái, Q.10, TP. HCM
Phòng 407 – Cơ sở Quang Trung 1 – Đường số 5, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM

028 7309 1991 – Ext: 14 468
028 7309 1991 – Ext: 14 469

Khoa Khoa học Xã hội – Luật

P. 803 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 208, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 11 584
028 7309 1991 – Ext: 12 582

Khoa Kinh tế - Quản trị

P. 706 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 108, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM

huan.phanminh@hoasen.edu.vn
chi.truongthuyhong@hoasen.edu.vn
giang.nguyenbao@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 11 565
028 7309 1991 – Ext: 12 522; 12 523

Khoa Logistics - Thương mại Quốc tế

P. 705 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 11 248

Khoa Tài chính – Ngân hàng

P. 705 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 108, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q. 12, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 11 371
028 7309 1991 – Ext: 12 523

Khoa Thiết kế - Nghệ thuật

P. 604, 93 Cao Thắng, Q.3, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 17 562, 17 563

Phòng Đào tạo Đại học

P. 002 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. 003, Đường số 5, CVPM Quang Trung, Quận 12, TP. HCM
P. 005, Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM
P. 205 - 93 Cao Thắng, Q.3, TP. HCM
P. 001 – 7/1 Thành Thái, Q.10, TP. HCM

htsv@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 11 345, 11 227, 11 250

Phòng Tài chính kế toán

P. 002, 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 11 163, 11 164

Phòng Hành chính Nhân sự

P. 703 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext:

Phòng Công nghệ thông tin

P. 705 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext:

Phòng Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng

P. 803A - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

pdbclkt@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 11 322

Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

P. 705 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext:

Phòng Đối ngoại - Khoa học

P. 803A - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

oric@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 11 282

Trung tâm Tuyển sinh

P. 101 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

tuyensinh@hoasen.edu.vn

028 7300 7272 – 0908 275 276

Trung tâm Thông tin - Thư viện

P. 805 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM
P. A302 - Đường số 3, CVPM Quang Trung, Q.12, TP. HCM

askme@hoasen.edu.vn

028 7309 1991 – Ext: 11 312
028 7309 1991 – Ext: 12 317

Trung tâm Văn hóa, thể thao & Giáo dục Quốc phòng

7/1 Thành Thái, Phường 14, Q.10, TP. HCM

028 7309 1991 - Ext:

Viện Đào tạo sau đại học

P. 803 - 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP. HCM

028 7309 1991 – Ext: 11 530