Môi trường học tập, sinh hoạt

Ngoài việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, Trường Đại học Hoa Sen cũng rất quan tâm đến đến các dịch vụ giảng dạy và các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tạo một môi trường lành mạnh để sinh viên có thể học tập, sinh hoạt thật hiệu quả như hoạt động hỗ trợ tư vấn, tìm nhà ở cho sinh viên; y tế học đường; thẻ sinh viên; đồng phục thể dục và quà tặng.

Facebook Instagram Youtube image