Thẻ sinh viên

Sinh viên bắt buộc phải làm thẻ sinh viên để thi cử và được hưởng các quyền lợi dành cho sinh viên tại Trường:

Quy trình làm thẻ sinh viên

Bước 1: Sinh viên điền vào Biểu mẫu mở & sử dụng tài khoản cá nhân của ngân hàng đối tác.

Bước 2: Chụp hình làm thẻ sinh viên.

Bước 3: Sau khi nhà trường gửi mail thông báo nhận thẻ, sinh viên đến nhận thẻ theo thời gian và địa điểm trong thông báo.

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo 01 bản photo CMND/CCCD (không cần công chứng) khi đến làm thẻ sinh viên.

Quy trình làm lại thẻ sinh viên

Sinh viên bị mất thẻ, hư thẻ có nhu cầu làm lại thẻ sinh viên sẽ liên hệ với Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên để được hướng dẫn điền Biểu mẫu làm lại thẻ và đóng phí làm lại thẻ theo mức phí hiện hành của từng năm học.

Quy trình làm thẻ sinh viên tạm thời

Sinh viên phải mang theo CMND/CCCD bản chính để đối chiếu và 01 hình thẻ 3×4 để làm thẻ sinh viên tạm thời.

Thẻ sinh viên tạm thời có giá trị sử dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày làm thẻ.