Nộp hồ sơ

MBA – Đăng Ký Môn Học: Lãnh Đạo Và Chiến Lược Chuyển Đổi Số (Học Kỳ 2141)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.

Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số
(MBA Học kỳ 2141)

Thông tin đăng ký môn học Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA trong học kỳ này như sau:

  • Tên môn học: Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số
  • Mã môn học: MBA503SV01        
  • Giảng viên: TS. Đoàn Xuân Huy Minh (Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, thuộc Sở KH&CN TP.HCM).
  • Số tín chỉ tích lũy: 3
  • Khối kiến thức: Khối kiến thức cơ sở (Bắt buộc – Chương trình MBA K9)
  • Học phần tương đương với chương trình cũ: QT520SV01 – Quản trị chiến lược
  • Hình thức học: trực tuyến đến khi có thông báo mới của thành phố

Lịch học:

Tháng/năm

Ngày

Thời gian học

10/2021

1

4

6

8

18:15 – 20:30

Tối 2-4-6

(3 tiết/buổi)

11

13

15

18

20

22

 

 

 

>> Đăng ký học phần: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 24/09/2021

Học viên lưu ý đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

Để hỗ trợ về việc đăng ký môn học, vui lòng liên hệ Chuyên viên phụ trách học vụ Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn