Nộp hồ sơ

Tag: Đăng ký học phần

ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MBA – NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (Khai giảng: 17/06/2024)
Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức lớp Bổ sung kiến thức môn Nguyên lý kế toán dành cho học viên tốt nghiệp bậc đại học ngành gần hoặc ngành khác khi đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2344
Học kỳ 4, năm học 2023 - 2024 (Mã học kỳ: 2344), Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức các học phần sau trong chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE).
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (MAT) – HỌC KỲ 2343
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) học kỳ 3, năm học 2023 - 2024
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2343
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 3, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 2/2024 - Tháng 5/2024)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2343
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, hướng ngành: Giảng dạy, học kỳ 3, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 3/2024 - Tháng 4/2024)
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2342
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh, hướng ngành: Giảng dạy, học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 11/2023 - Tháng 1/2024)

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image