Nộp hồ sơ

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Triết lý đào tạo

Tầm nhìn

Nâng tầm lãnh đạo vì một Việt Nam hưng thịnh.

Sứ mệnh

Viện Sau Đại học và Lãnh đạo cam kết đào tạo các nhà lãnh đạo xuất sắc và những người tạo nên sự thay đổi, truyền cảm hứng phát triển cho cả Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các chương trình sau đại học theo tiêu chuẩn toàn cầu và các khóa đào tạo doanh nghiệp xuất sắc nâng tầm người học để phát huy tinh thần lãnh đạo và hướng đến mục tiêu trở thành những công dân quốc tế liêm chính với cộng đồng học viên sau đại học “Chính trực và Xuất sắc”.

Mục tiêu

  • Nâng tầm lãnh đạo chuyển đổi: Cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng và tư duy cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo có tâm với khả năng phục hồi và sự đồng cảm, thúc đẩy sự thay đổi mang tính xây dựng trong tổ chức và cho xã hội.
  • Thúc đẩy đổi mới và nghiên cứu: khuyến khích dạy và người học nghiên cứu và khám phá các kiến thức và các giải pháp tiên tiến nhằm giải quyết những thách thức cấp bách mà Việt Nam đang phải đối mặt và vượt qua giới hạn này.
  • Thúc đẩy học tập liên ngành: Cung cấp các khóa học liên ngành và cơ hội học tập nhằm mở rộng tầm nhìn và khuyến khích học viên nghiên cứu đa góc nhìn về các vấn đề phức tạp.
  • Xây dựng Mạng lưới Toàn cầu: Kiến tạo một mạng lưới toàn cầu năng động gồm học viên, cựu học viên, các đối tác và các Sở ban ngành nhằm kết nối xuyên biên giới và tạo ra cơ hội chia sẻ kiến ​​thức cũng như cống hiến trọn đời cho việc học tập và phát triển.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Các chương trình đào tạo của Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen hướng tới xây dựng môi trường giáo dục khai phóng và môi trường học tập toàn diện nhằm giúp người học phát triển tư duy, sáng tạo trong giải quyết vấn đề và trở thành những nhà lãnh đạo có tầm và có tâm. Triết lý đào tạo của chúng tôi được hình thành từ cam kết về chính trực và xuất sắc.

Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến những trải nghiệm xuất sắc để trang bị cho học viên cao học đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình và nuôi dưỡng đam mê học tập suốt đời.

Tâm huyết của Viện không chỉ đào tạo học viên chương trình thạc sĩ giỏi về mặt học thuật mà còn có nền tảng đạo đức, trách nhiệm xã hội, và sẵn sàng đối mặt với những thách thức và cơ hội trong tương lai.

image