Nộp hồ sơ

Nội quy – Hướng dẫn

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA)
Danh sách Giảng viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ chương trình MBA
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chương trình đào tạo Thạc sĩ
Bảng quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 & 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GDĐT dành cho học viên các chương trình MBA, MAE, MAT nhập học các khóa từ tháng 7/2022
Hướng dẫn sử dụng tài khoản học viên tại ĐH Hoa Sen
Hướng dẫn sử dụng và kích hoạt tài khoản HSU dành cho học viên các chương trình cao học của Viện Đào tạo Sau Đại học
Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
Hướng dẫn quy trình và thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ dành cho học viên các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MAT) tại Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen. Bước Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Hồ sơ liên quan 1 Dự kiến thông báo vào tháng 1-3-5-7-9-11 hàng năm – Thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn tới học viên (email, website …) – Học viên...
Quy trình và hướng dẫn thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ
Hướng dẫn quy trình và thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ dành cho Học viên các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (MAT) tại Viện Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Hoa Sen. Bước Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Hồ sơ liên quan 1 Dự kiến thông báo trong các tháng 1-3-5-9-11 hàng năm – Thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương tới học viên (email, website …)...
Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ chương trình Thạc sĩ
Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ dành cho học viên các chương trình Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Viện Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Hoa Sen. 1. Đối với học kỳ đầu tiên, học viên (HV) mới trúng tuyển sẽ được tự động đăng ký học phần theo lộ trình mẫu mà Viện đào tạo sau đại học (VĐTSĐH) và Giám đốc chương trình (GĐCT) xây dựng cho khóa học. 2. Đối với các học kỳ theo, học viên tự...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại