Nộp hồ sơ

ĐH HOA SEN: TRÁCH NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Đề cao tinh thần “Giáo dục khai phóng”, không chỉ người học mà cả các Giảng viên chương trình Thạc sĩ các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE) và Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) tại Trường Đại học Hoa Sen cũng luôn được hướng đến tinh thần chính trực, liêm chỉnh trong học tập và trong đào tạo.

Xem online và tải về tại đây

Trong quá trình học tập tại các chương trình Thạc sĩ MBA, MAE và MAT, nếu học viên phát hiện Giảng viên vi phạm các quy định nêu trên, có thể liên hệ ngay với Viện Sau Đại học & Lãnh đạo để Nhà trường kịp thời xử lý.

image