Nộp hồ sơ

Đăng ký môn học

Thông báo: Kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ – Tuyển sinh thạc sĩ ĐH Hoa Sen đợt 2/2024
12/06/2024
Thông báo về kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đăng ký ôn tập cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và Ngôn ngữ Anh (MAE) đợt 2/2024.
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC MBA – NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (Khai giảng: 17/06/2024)
16/05/2024
Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức lớp Bổ sung kiến thức môn Nguyên lý kế toán dành cho học viên tốt nghiệp bậc đại học ngành gần hoặc ngành khác khi đăng ký dự tuyển chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH (MAE) – HỌC KỲ 2344
16/05/2024
Học kỳ 4, năm học 2023 - 2024 (Mã học kỳ: 2344), Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức các học phần sau trong chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE).
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2344
06/05/2024
Học kỳ 4, năm học 2023 - 2024 (Mã học kỳ: 2344), Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức các học phần sau trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (MAT) – HỌC KỲ 2343
20/02/2024
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) học kỳ 3, năm học 2023 - 2024
ĐH HOA SEN: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2343
20/02/2024
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 3, năm học 2023 - 2024 (Thời gian học: Tháng 2/2024 - Tháng 5/2024)

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image