Nộp hồ sơ

Đăng ký môn học

MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Đăng Ký Lớp Tiếng Pháp (Ngoại Ngữ 2)
29/07/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức các lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2 – Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)  Thông tin đăng ký lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm học 2021 – 2022 như sau: Tên môn học: Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) Giảng viên: ThS. Võ Thị Tâm Phúc (Giảng viên Đại học Hoa Sen) Thời gian học (dự kiến): 10/8/2021 – 19/04/2022  Địa điểm học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến...
MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Đăng Ký Môn Học: Tính Tương Tác Của Diễn Ngôn (Học Kỳ 2141)
20/07/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Tính tương tác của Diễn ngôn (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Tính tương tác của Diễn ngôn (Discourses in Interaction) Mã môn học: ANH506SE01 Giảng viên: TS. Trần Ngọc Tiến (Giám đốc Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hoa Sen) Số...
MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Đăng Ký Môn Học: Cú Pháp Học Đối Chiếu (Học Kỳ 2141)
20/07/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Cú pháp học đối chiếu (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Cú pháp học đối chiếu (Contrastive Syntax) Mã môn học: ANH504SE01 Giảng viên: TS. Tô Minh Thanh (Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen) Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi...
MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Đăng Ký Môn Học: Ngôn Ngữ, Văn Hóa & Xã Hội (Học Kỳ 2141)
20/07/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội (Language, Culture and Society) Mã môn học: ANH509SE01 Giảng viên: TS. Huỳnh Văn Tài (Giám đốc chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ...
MBA – Đăng Ký Môn Học: Quản Trị Marketing (Học Kỳ 2043)
21/06/2021
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức môn học Quản trị Marketing, chương trình MBA, Học kỳ 3, năm học 2020 – 2021. Quản trị Marketing (MBA Học kỳ 2043)  Thông tin đăng ký môn học Quản trị Marketing, chương trình MBA, học kỳ 2043 như sau:  Tên môn học: Quản trị Marketing Mã môn học: MK503SV01         Giảng viên: TS. Đoàn Minh Châu (Q. Viện trưởng Viện ĐT Sau Đại học, ĐH Hoa Sen). Hình thức học: trực tuyến  Lịch học: 18:00 – 20:00 Thứ 2,4,6 và Thứ 7 Thời gian học: 05/7 – 31/7/2021 >> Đăng ký học phần: Quản trị Marketing...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image