Nộp hồ sơ

MBA – Đăng Ký Môn Học: Quản Trị Marketing (Học Kỳ 2043)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức môn học Quản trị Marketing, chương trình MBA, Học kỳ 3, năm học 2020 – 2021.

Quản trị Marketing (MBA Học kỳ 2043) 

Thông tin đăng ký môn học Quản trị Marketing, chương trình MBA, học kỳ 2043 như sau: 

Tên môn học: Quản trị Marketing

Mã môn học: MK503SV01        

Giảng viên: TS. Đoàn Minh Châu (Q. Viện trưởng Viện ĐT Sau Đại học, ĐH Hoa Sen).

Hình thức học: trực tuyến 

Lịch học: 18:00 – 20:00 Thứ 2,4,6 và Thứ 7

Thời gian học: 05/7 – 31/7/2021

>> Đăng ký học phần: Quản trị Marketing

Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 25/6/2021

Học viên lưu ý đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

Để hỗ trợ về việc đăng ký môn học, vui lòng liên hệ chuyên viên Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn