Nộp hồ sơ

Tag: lịch học

Đăng Ký Môn Học chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Triết Học (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Triết học, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Triết học (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Triết học, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Triết học (Philosophy)Mã môn học: DC501SV01Giảng viên: TS. Lương Văn Tám (Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen)Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi hết giãn cách và được cho phép, nhà trường sẽ thông báo phòng học...
MAE – HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (23-24/9/2021)
Vào 2 ngày 23 và 24 tháng 9, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức buổi bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh.  Hội đồng bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ – Ngành: Ngôn ngữ Anh – Bảo vệ Đề cương Luận văn Thạc sĩ – Research Proposal Defense Chuyên ngành: Biên phiên dịch và Giảng dạy Tiếng Anh (Chương trình: Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)  Thời gian: 9:00 – 12:00, ngày 23 – 24/09/2021  Số lượng học viên tham gia bảo vệ đề cương:  Hội đồng ngày 23/09/2021: 4 học viên Hội đồng ngày 24/09/2021: 3 học viên  Link...
MBA – Đăng Ký Môn Học: Lãnh Đạo Và Chiến Lược Chuyển Đổi Số (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số(MBA Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số Mã môn học: MBA503SV01         Giảng viên: TS. Đoàn Xuân Huy Minh (Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, thuộc Sở...
MBA – Đăng Ký Môn Học: Khởi Nghiệp Và Đổi Mới Sáng Tạo (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo(MBA Học kỳ 2141) Theo kế hoạch đào tạo năm học mới của Viện Đào tạo Sau Đại học, năm học mới của chương trình Thạc sĩ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 01/8/2021. Thông tin về môn học đầu tiên của chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Mã môn học: MBA506SV01        ...
MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh – Đăng Ký Lớp Tiếng Pháp (Ngoại Ngữ 2)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức các lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2 – Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)  Thông tin đăng ký lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm học 2021 – 2022 như sau: Tên môn học: Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) Giảng viên: ThS. Võ Thị Tâm Phúc (Giảng viên Đại học Hoa Sen) Thời gian học (dự kiến): 10/8/2021 – 19/04/2022  Địa điểm học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến...
MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Đăng Ký Môn Học: Tính Tương Tác Của Diễn Ngôn (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Tính tương tác của Diễn ngôn (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Tính tương tác của Diễn ngôn (Discourses in Interaction) Mã môn học: ANH506SE01 Giảng viên: TS. Trần Ngọc Tiến (Giám đốc Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hoa Sen) Số...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image