Nộp hồ sơ

MAE – Đăng Ký Môn Học: Triết Học (Học Kỳ 2141)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Triết học, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. 

Triết học (MAE Học kỳ 2141)

Thông tin đăng ký môn Triết học, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau:

Tên môn học: Triết học (Philosophy)
Mã môn học: DC501SV01
Giảng viên: TS. Lương Văn Tám (Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen)
Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi hết giãn cách và được cho phép, nhà trường sẽ thông báo phòng học để giảng dạy trực tiếp. 
Thời gian học: 07/8 – 13/11/2021 (15 buổi, 4 tiết/buổi)
Lịch học: 

Tháng/năm Ngày Thời gian học
8/2021 7 14 21 28

13:30 – 16:45

Chiều thứ 7

9/2021 4 11 18 25
10/2021 2 9 16 23
30  
11/2021 6 13    
  • Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 02/8/2021

Để đăng ký môn học và hỗ trợ thông tin về học vụ, vui lòng liên hệ chuyên viên Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn