Nộp hồ sơ

MAE – Đăng Ký Môn Học: Tính Tương Tác Của Diễn Ngôn (Học Kỳ 2141)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. 

Tính tương tác của Diễn ngôn (MAE Học kỳ 2141)

Thông tin đăng ký môn học Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau:

  • Tên môn học: Tính tương tác của Diễn ngôn (Discourses in Interaction)
  • Mã môn học: ANH506SE01
  • Giảng viên: TS. Trần Ngọc Tiến (Giám đốc Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hoa Sen)
  • Số tín chỉ: 3
  • Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi hết giãn cách và được cho phép, nhà trường sẽ thông báo phòng học để giảng dạy trực tiếp. 
  • Thời gian học: 14/8 – 23/10/2021 

Lịch học

Tháng/năm

Ngày

Thời gian học

8/2021

15

22

29

 

13:30 – 16:45

Chiều Chủ nhật

9/2021

5

12

19

26

10/2021

3

10

17

24

 

  • Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 02/8/2021

Để đăng ký môn học và hỗ trợ thông tin về học vụ, vui lòng liên hệ chuyên viên Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn