Nộp hồ sơ

Tag: Tính tương tác của Diễn ngôn

MAE – Đăng Ký Môn Học: Tính Tương Tác Của Diễn Ngôn (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Tính tương tác của Diễn ngôn (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Tính tương tác của Diễn ngôn, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Tính tương tác của Diễn ngôn (Discourses in Interaction) Mã môn học: ANH506SE01 Giảng viên: TS. Trần Ngọc Tiến (Giám đốc Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Hoa Sen) Số...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại