Nộp hồ sơ

MAE – Đăng Ký Lớp Tiếng Pháp (Ngoại Ngữ 2)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức các lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh.

Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2 – Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh) 

Thông tin đăng ký lớp Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) dành cho học viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm học 2021 – 2022 như sau:

  • Tên môn học: Tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2)
  • Giảng viên: ThS. Võ Thị Tâm Phúc (Giảng viên Đại học Hoa Sen)
  • Thời gian học (dự kiến): 10/8/2021 – 19/04/2022 
  • Địa điểm học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi hết giãn cách và được cho phép, nhà trường sẽ thông báo phòng học để giảng dạy trực tiếp.
  • Lịch học: 

* Lịch học và giảng viên có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế và lịch công tác của giảng viên. 

STT

Mã môn học

Môn học

Lịch học

Thời gian học

Tháng/năm

Ngày

1

PHAP206DV01

Tiếng Pháp 1

8/2021

10

12

17

19

18:15 – 20:45

Tối 3-5

24

26

31

 

9/2021

7

9

14

16

21

23

28

30

2

PHAP207DV01

Tiếng Pháp 2

10/2021

7

12

14

19

18:15 – 20:45

Tối 3-5

21

26

28

 

11/2021

2

4

9

11

16

18

23

25

3

PHAP208DV01

Tiếng Pháp 3

12/2021

2

7

9

14

18:15 – 20:45

Tối 3-5

16

21

23

28

30

 

 

 

01/2022

4

6

11

13

18

20

 

 

4

PHAP209DV01

Tiếng Pháp 4

03/2022

1

3

8

10

18:15 – 20:45

Tối 3-5

15

17

22

24

29

31

 

 

04/2022

5

7

12

14

19

 

 

 

 

  • Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 02/8/2021

Để đăng ký môn học và hỗ trợ thông tin về học vụ, vui lòng liên hệ chuyên viên Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn

Lưu ý:

  • Học viên hoàn thành 4 lớp Tiếng Pháp sẽ được xét đủ điều kiện Ngoại ngữ 2 để tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.
  • Học viên có thể nộp các chứng chỉ Ngoại ngữ 2, đạt trình độ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương trình độ B1 theo khung năng lực Châu Âu.
  • Học viên đăng ký lớp Tiếng Pháp nộp học phí theo thông báo của Phòng Kế toán – Tài chính.