Nộp hồ sơ

MBA – Đăng Ký Môn Học: Khởi Nghiệp Và Đổi Mới Sáng Tạo (Học Kỳ 2141)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.

Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo
(MBA Học kỳ 2141)

Theo kế hoạch đào tạo năm học mới của Viện Đào tạo Sau Đại học, năm học mới của chương trình Thạc sĩ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 01/8/2021. Thông tin về môn học đầu tiên của chương trình MBA trong học kỳ này như sau:

Tên môn học: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Mã môn học: MBA506SV01        

Giảng viên: TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc khu Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM – ITP).

Số tín chỉ tích lũy: 4

Hình thức học: trực tuyến đến khi có thông báo mới của thành phố

* Đối với môn học Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, sẽ có 1 buổi hội thảo (webinar) với khách mời là chuyên gia về Startup (Khởi nghiệp) chia sẻ trao đổi kinh nghiệm với học viên.

Lịch học:

Tháng/năm

Ngày

Thời gian học

8/2021

16

18

20

23

18:15 – 20:30

Tối thứ 2,4,6

9/2021

25

27

30

 

>> Đăng ký học phần: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 7/8/2021

Học viên lưu ý đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

Để hỗ trợ về việc đăng ký môn học, vui lòng liên hệ Chuyên viên phụ trách học vụ Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn