Nộp hồ sơ

Tag: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2241
Danh sách học phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 (Thời gian học: 05/9/2022 - 20/11/2022)
MBA – Đăng Ký Môn Học: Khởi Nghiệp Và Đổi Mới Sáng Tạo (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo(MBA Học kỳ 2141) Theo kế hoạch đào tạo năm học mới của Viện Đào tạo Sau Đại học, năm học mới của chương trình Thạc sĩ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 01/8/2021. Thông tin về môn học đầu tiên của chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Mã môn học: MBA506SV01        ...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại