Nộp hồ sơ

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – HỌC KỲ 2241

Học kỳ 1, năm học 2022 – 2023, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức 4 học phần trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA): Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Triết học, Quản trị rủi ro, Pháp luật cho nhà quản trị. Quý Anh/Chị học viên vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký học phần trước 17H00 ngày 19/08/2022

>>ĐĂNG KÝ MÔN HỌC <<

Thông tin học phần:

1/ Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo – Giảng viên: TS. Trần Thị Út

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chung ngành đối với chương trình Thạc sĩ QTKD
 • Thời gian học: 13H30 – 16H45 Chiều Chủ nhật (từ ngày 11/09/2022 đến ngày 20/11/2022)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng 501 – Tầng 5)

2/ Triết học – Giảng viên: TS. Lương Văn Tám

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chung đối với chương trình Thạc sĩ QTKD
 • Thời gian học: 8H30 – 11H45 Sáng Chủ nhật (từ ngày 11/09/2022 đến ngày 20/11/2022)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng 501 – Tầng 5)

3/ Quản trị rủi ro – Giảng viên: TS. Nguyễn Hữu Thọ & TS. Phùng Thái Minh Trang

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn (Dành cho học viên theo hướng ngành QTKD và Hướng ngành Quản trị Logistics)
 • Thời gian học: 18H30 – 21H00 Tối T2 & T6 (từ ngày 05/09/2022 đến ngày 07/10/2022)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng 501 – Tầng 5)

4/ Pháp luật cho nhà quản trị – Giảng viên: TS. Nguyễn Đức Quyền

 • Khối kiến thức: Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc (Dành cho học viên theo hướng ngành QTKD)
 • Thời gian học: 18H30 – 21H45 Tối T3 – T5 (từ ngày 06/09/2022 đến ngày 06/10/2022)
 • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng 501 – Tầng 5)

Lưu ý dành cho học viên đăng ký môn lẻ:

 • Điền thông tin “Môn lẻ” ở mục MSHV
 • Phòng Tài chính – Kế toán sẽ gửi thông báo về học phí sau khi Viện tổng hợp danh sách học viên
 • Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Anh/Chị chỉ được chuyển đổi tối đa 15 tín chỉ. Anh/Chị vui lòng lưu ý thông tin này để không đăng ký vượt quá số tín chỉ cho phép chuyển đổi.

Liên hệ hỗ trợ:

Để hỗ trợ các vấn đề về học vụ, học viên vui lòng liên hệ Bộ phận đào tạo: Anh Đoàn Hữu Hiệu (ĐT: (+84) 28 7309 1991 ext 11 523 hoặc email: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn) để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

image