Nộp hồ sơ

MAE – Đăng Ký Môn Học: Cú Pháp Học Đối Chiếu (Học Kỳ 2141)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. 

Cú pháp học đối chiếu (MAE Học kỳ 2141)

Thông tin đăng ký môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau:

  • Tên môn học: Cú pháp học đối chiếu (Contrastive Syntax)
  • Mã môn học: ANH504SE01
  • Giảng viên: TS. Tô Minh Thanh (Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen)
  • Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi hết giãn cách và được cho phép, nhà trường sẽ thông báo phòng học để giảng dạy trực tiếp. 
  • Thời gian học: 08/8 – 17/10/2021 (15 buổi, 4 tiết/buổi)
     

– Lịch học: 

Tháng/năm

Ngày

Thời gian học

8/2021

8

15

22

29

8:30 – 11:45

Sáng Chủ nhật

9/2021

5

12

19

26

10/2021

3

10

17

 

  • Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 02/8/2021

Để đăng ký môn học và hỗ trợ thông tin về học vụ, vui lòng liên hệ chuyên viên Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn