Nộp hồ sơ

Tag: Cú pháp học đối chiếu

MAE – Đăng Ký Môn Học: Cú Pháp Học Đối Chiếu (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Cú pháp học đối chiếu (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Cú pháp học đối chiếu, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Cú pháp học đối chiếu (Contrastive Syntax) Mã môn học: ANH504SE01 Giảng viên: TS. Tô Minh Thanh (Giảng viên Trường Đại học Hoa Sen) Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại