Nộp hồ sơ

MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Đăng Ký Môn Học: Ngôn Ngữ, Văn Hóa & Xã Hội (Học Kỳ 2141)

Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. 

Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội (MAE Học kỳ 2141)

Thông tin đăng ký môn Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau:

  • Tên môn học: Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội (Language, Culture and Society)
  • Mã môn học: ANH509SE01
  • Giảng viên: TS. Huỳnh Văn Tài (Giám đốc chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh)
  • Số tín chỉ: 3
  • Hình thức học: Thời gian đầu học viên sẽ học online đến khi hết giãn cách và được cho phép, nhà trường sẽ thông báo phòng học để giảng dạy trực tiếp. 
  • Thời gian học: 14/8 – 23/10/2021 


– Lịch học: 

Tháng/năm Ngày Thời gian học
8/2021 14 21 28  

8:30 – 11:45

Sáng thứ 7

9/2021 4 11 18 25
10/2021 2 9 16 23
  • Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến 17:00 ngày 02/8/2021

Để đăng ký môn học và hỗ trợ thông tin về học vụ, vui lòng liên hệ chuyên viên Đoàn Hữu Hiệu: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn

image