Nộp hồ sơ

Tag: Ngôn ngữ Văn hóa & Xã hội

MAE Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh: Đăng Ký Môn Học: Ngôn Ngữ, Văn Hóa & Xã Hội (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội, chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.  Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội (MAE Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội, chương trình MAE (Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh), học kỳ 2043 như sau: Tên môn học: Ngôn ngữ, Văn hóa & Xã hội (Language, Culture and Society) Mã môn học: ANH509SE01 Giảng viên: TS. Huỳnh Văn Tài (Giám đốc chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image