Nộp hồ sơ

Nội quy – Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ chương trình Thạc sĩ
Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ dành cho học viên các chương trình Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Viện Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Hoa Sen. 1. Đối với học kỳ đầu tiên, học viên (HV) mới trúng tuyển sẽ được tự động đăng ký học phần theo lộ trình mẫu mà Viện đào tạo sau đại học (VĐTSĐH) và Giám đốc chương trình (GĐCT) xây dựng cho khóa học. 2. Đối với các học kỳ theo, học viên tự...
Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu Trực Tuyến Thư Viện Trường Đại Học Hoa Sen
Học viên đang theo học các chương trình đào tạo bậc sau đại học tại Viện Đào tạo Sau Đại học có thể truy cập và sử dụng hệ thống thư viện điện tử với nguồn tài nguyên phong phú của Trường Đại học Hoa Sen. Học viên có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu như: ProQuest Central, Credo Reference, IEEE Xplore Digital Library, Springer Link, và Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 1. Nguyên tắc chung sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến: – Đối với CSDL truy cập mở: có thể sử dụng tra...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại