Nộp hồ sơ

Nội quy – Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ chương trình Thạc sĩ
Hướng dẫn đăng ký học phần tín chỉ dành cho học viên các chương trình Thạc sĩ: Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Viện Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Hoa Sen. Lưu ý: 3. Sau khi ĐKHP, HV có thể xin hủy ĐKHP theo thời gian quy định trong Thông báo hướng dẫn ĐKHP (trước khi buổi học đầu tiên bắt đầu). Nếu quá thời quy định, HV có nguyện vọng rút ĐKHP phải làm đơn gửi VĐTSĐH để xét duyệt. 4. ĐKHP bổ sung...
Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu Trực Tuyến Thư Viện Trường Đại Học Hoa Sen
Học viên đang theo học các chương trình đào tạo bậc sau đại học tại Viện Đào tạo Sau Đại học có thể truy cập và sử dụng hệ thống thư viện điện tử với nguồn tài nguyên phong phú của Trường Đại học Hoa Sen. Học viên có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu như: ProQuest Central, Credo Reference, IEEE Xplore Digital Library, Springer Link, và Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 1. Nguyên tắc chung sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến: – Đối với CSDL truy cập mở: có thể sử dụng tra...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại