Nộp hồ sơ

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chương trình đào tạo Thạc sĩ

Học viên các chương trình đào tạo Thạc sĩ các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành phải đảm bảo các yêu cầu về Ngoại ngữ khi đăng ký xét tuyển và xét tốt nghiệp.

BẢNG QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TƯƠNG ĐƯƠNG KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC

1. Đối với các khóa tuyển sinh sau tháng 10/2021:

Theo Quy chế Đào tạo Sau đại học ban hành ngày 12/10/2021

2. Đối với các khóa tuyển sinh trước tháng 10/2021

Theo Quy chế Đào tạo Thạc sĩ ban hành ngày 22/04/2016

* Lưu ý:

Các chứng chỉ được công nhận là những chứng chỉ còn thời hạn (trong vòng 2 năm từ ngày cấp) và được cấp bởi các cơ sở đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép. Học viên có thể tra cứu thông tin tại trang https://moet.gov.vn/ đối với các chứng chỉ quốc tế hoặc trang https://vqa.moet.gov.vn/ đối với chứng chỉ VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency – Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

>> Danh sách các đơn vị tổ chức thi VSTEP (Dữ liệu cập nhật đến ngày 01/06/2023)

>> Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng năng lực ngoại ngữ quốc tế (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/05/2023)

image