Nộp hồ sơ

ĐH HOA SEN: ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Học viên các chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE), Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) và Tài chính Ngân hàng (MFB) có thể gửi phản hồi về các lớp học trong chương trình cao học của Viện Sau Đại học & Lãnh đạo – Trường Đại học Hoa Sen theo thông tin và hướng dẫn dưới đây:

  • Học viên có nhu cầu gửi nhận xét và góp ý về môn học, vui lòng điền thông tin theo form tại ĐÂY.
  • Nhà trường chỉ nhận thông tin và phản hồi các đánh giá học phần ở form chính thức trên. Các phản hồi qua các kênh không chính thức, Viện không chịu trách nhiệm nếu có thiếu sót hoặc chậm trễ thông tin.
  • Nhà trường chỉ nhận phản hồi từ các học viên chính thức có tên trong danh sách các học phần thuộc chuyên ngành MBA (QTKD), MAE (NNA), MAT (QTDVDL&LH) và MFB (TCNH).

>> ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN <<

Nếu có thắc mắc về các vấn đề học vụ, học viên vui lòng liên hệ:

Bộ phận Đào tạo – Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường ĐH Hoa Sen

  • HOTLINE: 0704546909
  • Số điện thoại: (+84) 28 7309 1991 – EXT: 4755
  • Email: daotaosaudaihoc@hoasen.edu.vn
image