Nộp hồ sơ

Tag: Tài chính Ngân hàng

Đại học Hoa Sen: Tuyển sinh chương trình Đào tạo Thạc sĩ đợt 2/2024 (Thời hạn: 12/7/2024)
Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2024 với với tổng giá trị học bổng lên đến 2.5 TỶ ĐỒNG. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 12/7/2024
Đại học Hoa Sen: Tuyển sinh chương trình Đào tạo Thạc sĩ đợt 1/2024 (Thời hạn: 20/03/2024)
Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024 với với tổng giá trị học bổng lên đến 2.5 TỶ ĐỒNG. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 20/03/2024
Đại học Hoa Sen tuyển sinh chương trình Đào tạo Thạc sĩ năm 2023 (Thời hạn: 10/7/2023)
Đại học Hoa Sen thông báo tuyển sinh Thạc sĩnăm 2023. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đến hết ngày 10/07/2023
ĐH HOA SEN: ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
Học viên các chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (MBA), Ngôn ngữ Anh (MAE), Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) và Tài chính Ngân hàng (MFB) có thể gửi phản hồi về các lớp học trong chương trình cao học của Viện Sau Đại học & Lãnh đạo - Trường Đại học Hoa Sen

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image