Nộp hồ sơ

Giới thiệu và hướng dẫn đăng bài Tạp chí Đại học Hoa Sen

Học viên các chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có thể gửi bài đến Tạp chí Đại học Hoa Sen (Nội san) để chia sẻ các công trình nghiên cứu khoa học của mình.

Tạp chí Đại học Hoa Sen là Nội san phát hành mỗi 3-4 tháng Trong mỗi kỳ sẽ có từ 7 đến 10 đề tài, đa dạng nội dung về mọi lĩnh vực. Học viên cao học có thể gửi bài đăng Nội san theo các thông tin sau:

  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt
  • Định dạng bài gửi: file word
  • Format: Tải về
  • Nơi nhận bài: Ban Biên tập Tạp chí tapchidhhs@hoasen.edu.vn

Sau khi nhận được đề tài, Ban biên tập sẽ gửi đến Hội đồng chuyên môn để xét duyệt đề tài và ý kiến phản biện bài báo. Tác giả có trách nhiệm chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu và bảo vệ đề tài của mình với Hội đồng (nếu có). Sau khi bài báo được hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng theo các tiêu chí của Tạp chí sẽ được Tổng biên tập duyệt đăng.

Học viên quan tâm đến các ấn phẩm Tạp chí Đại học Hoa Sen đã phát hành có thể tìm đọc tại Thư viện trường (Tầng 8, Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM).