Nộp hồ sơ

Tag: Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu và hướng dẫn đăng bài Tạp chí Đại học Hoa Sen
Học viên các chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có thể gửi bài đến Tạp chí Đại học Hoa Sen (Nội san) để chia sẻ các công trình nghiên cứu khoa học của mình. Tạp chí Đại học Hoa Sen là Nội san phát hành mỗi 3-4 tháng Trong mỗi kỳ sẽ có từ 7 đến 10 đề tài, đa dạng nội dung về mọi lĩnh vực. Học viên cao học có thể gửi bài đăng Nội san theo các thông tin sau: Ngôn...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại