Nộp hồ sơ

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT)

Danh sách các Giảng viên hướng dẫn Luận văn Thạc sĩ chương trình Thạc sĩ Quản trị Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT) của Viện Sau Đại học & Lãnh đạo, Trường Đại học Hoa Sen.

>> Quy trình và hướng dẫn thủ tục Bảo vệ đề cương Luận văn Thạc sĩ

>> Quy trình và hướng dẫn thủ tục bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Danh sách Giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT)

STTHỌ VÀ TÊNĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1TS. Đoàn Minh ChâuTrường Đại học Hoa Sen
2TS. Trương Thị Hồng MinhTrường Đại học Hoa Sen
3TS. Nguyễn Hữu HảoTrường Đại học Hoa Sen
4PGS.TS Nguyễn Hải QuangTrường Đại học Kinh tế – Luật
5TS. Nguyễn Đường GiangTổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
6TS. Nguyễn Văn HoàngTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7TS. Phùng Thanh BìnhTrường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
8TS. Phạm Tấn NhậtTrường Đại học Quốc tế
9TS. Nguyễn Đường GiangTổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV

image