Nộp hồ sơ

Tag: Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số

MBA – Đăng Ký Môn Học: Lãnh Đạo Và Chiến Lược Chuyển Đổi Số (Học Kỳ 2141)
Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo tổ chức lớp học môn Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA, Học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số(MBA Học kỳ 2141) Thông tin đăng ký môn học Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số, chương trình MBA trong học kỳ này như sau: Tên môn học: Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số Mã môn học: MBA503SV01         Giảng viên: TS. Đoàn Xuân Huy Minh (Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp của Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, thuộc Sở...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại