Seminar “Sinh viên Luật trước thách thức cạnh tranh”

Mục đích: nhằm tạo động lực cho SV theo đuổi ngành Luật tại Khoa Luật HSU và hướng đến các mục tiêu nghề nghiệp sau khi ra trường

  • Thời gian: 9h – 11h, sáng thứ Sáu ngày 08/04/2022
  • Địa điểm: Hội trường 903, trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng

Khách mời:

  • Diễn giả: Luật sư Phạm Việt Anh – APFL & Partners Legal Viet Nam LLC Law Firm
  • Host: Th.S Võ Thị Ngọc Trân – Giám đốc Chương trình Luật Đại cương

Nội dung chia sẻ:

  • Phương pháp học và kỹ năng cần rèn luyện khi học ngành Luật trong bối cạnh hiện nay.
  • Sinh viên cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng khi cạnh tranh với SV các trường/khoa Luật khác.
Facebook Instagram Youtube image