Đại học Hoa Sen – HSU

Việt Nam tiếp cận thế giới thế nào?

Qua kinh nghiệm của cha ông ta, cũng như học từ những trải nghiệm của bản thân, tôi tạm nghĩ có thể thu gọn lại thành sáu chữ và một phương châm: Tự tin – Tự trọng – Tự cường – và “thêm bạn bớt thù.”

Toàn cầu hóa không phải là câu chuyện mới. Cái mới, cái đáng nói ở đây là một khía cạnh khác: chúng ta cần phải tiếp cận với thế giới ngày nay như thế nào?

Qua kinh nghiệm của cha ông ta, cũng như học từ những trải nghiệm của bản thân, tôi tạm nghĩ có thể thu gọn lại thành sáu chữ và một phương châm:  Tự tin – Tự trọng – Tự cường – và “thêm bạn bớt thù.”

Xem tiếp tại đây

Theo Vũ Đức Vượng

(Nguồn: Vietnamnet, 22/11/2012)

 

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo