Đại học Hoa Sen – HSU

Tổng quát sưu tầm hai tuần báo Phong Hóa và Ngày Nay (1932-1940)

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
(Vũ Đình Liên)

Chúng tôi đã sưu tầm đầy đủ các số của hai tuần báo PHONG HÓA VÀ NGÀY NAY do Tự Lực Văn Đoàn phụ trách, gồm có:

 • PHONG HÓA từ số 14 tới số cuối 190 và NGÀY NAY từ số 1 tới số cuối 224
 • Ngoài ra, PHONG HÓA Từ số 1 tới số 13: do Phạm Hữu Ninh quản trị và
 • Nguyễn Xuân Mai giám đốc chính trị, cũng được số hóa để làm tài liệu).

Nhóm Sưu Tầm:

 • Phạm Thảo Nguyên
 • Martina Nguyễn Thục Nhi                                         

Với sự giúp sức của:

 • Nguyễn Tường Thiết (Di cảo viết tay “Đời làm báo” của Nhất Linh)
 • Vu Gia  (PH#104, NN#6, NN#171)
 • Đỗ Tuấn Khanh (PH#16,17,NN#14,15)

Nhóm Kỹ Thuật:

 • Nguyễn Trọng Hiền
 • Lê Thành Tôn

Với sự giúp sức của:

 • Đỗ thị Kim Dung
 • Lê HuyềnThanh

Tài liệu chúng tôi thu nhặt được có rất nhiều thể loại, hình thức và phẩm chất khác nhau: từ vi phim, photo copy, ảnh chụp không chuyên nghiệp và có cả tài liệu tuy nguyên bản nhưng vì giấy cũ với sự tàn phá của thời gian, của chiến tranh và thiếu sự bảo tồn chuyên nghiệp… Cho nên nhiều chỗ rách nát, khó đọc, mất mát, thiếu hoặc mất trang… Mong độc giả thông cảm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng tiến phần kỹ thuật và bổ túc, thay mới…  các trang báo khi có thể…

Nhóm Sưu Tầm

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo