Đại học Hoa Sen – HSU

Toàn bộ các số báo Phong Hóa và Ngày Nay được lưu trữ tại Website Thư viện Hoa Sen

Ban biên tập Website Trường Đại học Hoa Sen thông báo đã chuyển toàn bộ các số báo Phong Hóa và Ngày Nay lưu trữ tại Website Thư viện Hoa Sen

>> Các số báo tờ Phong Hóa

>> Các số báo tờ Ngày Nay

Báo Phong Hóa, và sau đó là tờ Ngày Nay, là cơ quan ngôn luận của Tự lực văn đoàn, tổ chức văn học chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Hai tờ báo lớn này, cùng với hoạt động của Tự lực văn đoàn, đã có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn học và văn hóa Việt Nam giai đoạn 1932 – 1945. Toàn bộ các số báo Phong Hóa và Ngày Nay này sẽ là tài liệu quý cho việc nghiên cứu Tự lực văn đoàn, Phong trào Thơ mới nói riêng và xã hội Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX nói chung.

Việc chuyển toàn bộ nội dung các số báo Phong Hóa và Ngày Nay sang Thư viện Hoa Sen sẽ giúp sinh viên, giảng viên và nhân viên Đại học Hoa Sen quan tâm dễ dàng truy cập và  theo dõi thông tin 

Ban biên tập Website Đại học Hoa Sen

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo