Đại học Hoa Sen
VI EN

Giới thiệu sơ nét về Campus Khoa Thiết kế – Nghệ thuật HSU và các phòng thực hành

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu sơ nét về

Campus Khoa Thiết kế – Nghệ thuật HSU

và các phòng thực hành

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Sơ nét về Campus Khoa Thiết kế – Nghệ thuật HSU và các phòng thực hành:
👉  93 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM
👉  Văn phòng Khoa, Lầu 6, Phòng 603
👉  Phòng thực hành:
       Phòng máy tính iMac: Lầu 2 & 5
       Máy tính windows: Lầu 4, 6 & 7
       Phòng thực hành may: Lầu 7, 8 & 9
       Studio nhiếp ảnh: Lầu 1
       Họa thất: Lầu 3, Lầu 5
       Phòng thực hành VR: Lầu 6
       Phòng học đa năng studio 
       ngành QTCN Truyền thông: lầu 1 & 9
       Công nghệ in 3D, scan 3D Tầng G
🖼 🔬🛠🪚⚙️🪜🧰🔦🔌📡📻📺🎙📞📟📽📠📼📸🎥📹📀💿💾💽🗜🖥🖨🕹🖲💻⌨️📲🛰🎮🎹🎭🎬🎤☂️🥽🪡🧶🧵
Nguồn: Faculty of Design and Art, FADA
#Fada #HSU 
#KhoaThietKeVaNgheThuat
image image image image