Đại học Hoa Sen

Tin nổi bật

Khoa TK-NT_Giải thưởng Thiết kế Bếp đẹp Việt Nam (Hỗ trợ truyền thông)
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen, (Hỗ trợ truyền thông)   Giải thưởng Thiết kế Bếp đẹp Việt Nam   Samsung Kitchen Design Award – Bespoke Be Home 2024   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Khoa TK-NT_Giao Lưu “Vượt Lên Chính Mình”
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Tập đoàn Hoa Sen giao lưu sinh viên   chủ đề “Vượt Lên Chính Mình”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_HSU: “Chương Trình Trao Đổi Sách 1-1”
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   HSU: “Chương Trình Trao Đổi Sách 1-1”   Dành Cho Sinh Viên Nhà Sen   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số_Đồ Án Môn Game Design
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Đồ Án Môn Game Design   Ngành Nghệ Thuật Số   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_SR Fashion Career Talk 2024-EP.01
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   SR Fashion Career Talk 2024-EP.01   Những Công Việc Sáng Tạo Trong Thời Trang   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Fashion Creation 2024
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Fashion Creation 2024   Ngành Thiết Kế Thời Trang   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo