Đại học Hoa Sen

Giới thiệu

Tổng quan
Với sứ mệnh trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật theo hướng ứng dụng và hội nhập quốc tế, các chương trình đào tạo tại Khoa Thiết kế – Nghệ thuật được thay đổi và phát triển toàn diện, thể hiện thông qua giáo trình có cấu trúc cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và công nghệ, tính sáng tạo và logic. Hiện nay, Khoa Thiết kế và Nghệ thuật Trường Đại học Hoa Sen mang đến cho các bạn...
Facebook Youtube Tiktok Zalo