Đại học Hoa Sen

Tác phẩm sinh viên

Giới thiệu các tác phẩm của sinh viên các ngành thuộc Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen

Giải thưởng Sv Khoa TK-NT trong những năm qua
11/05/2024
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Giải thưởng của sinh viên   Khoa Thiết kế – Nghệ thuật   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông_Recap Day 1 EOS Spring 2024
19/01/2024
Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Recap Day 1 EOS Spring 2024   “All At Once”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số_Đồ Án Cuối Kì Môn Character Design
19/01/2024
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Đồ Án Cuối Kì Môn Character Design  Ngành Nghệ Thuật Số   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số_Đồ Án Concept Art – Môn Thiết Kế Bối Cảnh
19/09/2023
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Đồ Án Concept Art – Môn Thiết Kế Bối Cảnh   Sv Phạm Dương Minh Phú   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số giới thiệu bài Đồ Án Môn Kĩ Thuật Minh Họa
14/09/2023
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu    Đồ Án Môn Kĩ Thuật Minh Họa   Chủ đề: Twisted Fairytale   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_BST “BOND” – Cáp Ngọc Thuận – FC2023
05/09/2023
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   BST “BOND”   Cáp Ngọc Thuận – FASHION CREATION 2023   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo