Đại học Hoa Sen
VI EN

Tác phẩm sinh viên

Giới thiệu các tác phẩm của sinh viên các ngành thuộc Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen

  1. Tác phẩm Sv Ngành Thiết Kế Nội Thất, xem tại đây
  2. Tác phẩm Sv Ngành Thiết Kế Thời Trang, xem tại đây
  3. Tác phẩm Sv Ngành Thiết Kế Đồ Họa, xem tại đây
  4. Tác phẩm Sv Ngành Nghệ Thuật Số, xem tại đây
Ngành Thiết Kế Đồ Họa-GRADUATION PROJECT 2021 – THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM TRÀ LÊN MEN KOMBUCHA.
26/07/2022
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen
Ngành Thiết Kế Đồ Họa
25/07/2022
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Clip cổ vũ sinh viên
Ngành Thiết Kế Đồ Họa
25/07/2022
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Faculty Of Design And Art
Ngành Thiết Kế Đồ Họa
25/07/2022
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Faculty Of Design And Art
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA tại ĐH Hoa Sen
25/07/2022
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA tại ĐH Hoa Sen Clip giới thiệu ngành
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, HẠNH (teaser)
25/07/2022
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen HẠNH (teaser) Phim HẠNH (teaser)

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image