Đại học Hoa Sen
VI EN

Tin nổi bật

Hội thảo Quốc tế: “XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG ĐÀO TẠO THIẾT KẾ THỜI TRANG”
Giới thiệu sơ nét Áp dụng công nghệ trong đào tạo Thiết kế Thời trang hiện nay đang là vấn đề thách thức và cũng là cơ hội cho các trường chuyển đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với xu hướng toàn cầu. Từ phía nhà trường, các phương cách chuyển đổi – cập nhật chương trình đào tạo, thiết kế chương trình dạy và học, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ để có thể cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực giỏi kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, tư duy sáng tạo là định...
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Cuộc thi “Tuyển Chọn Trang Phục Dân Tộc Miss Universe Vietnam 2022”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Cuộc Thi Tuyển Chọn Trang Phục Dân Tộc Miss Universe Vietnam 2022 Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Chúc mừng ngày Kiến Trúc Việt Nam 27.04.2022
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Chúc mừng ngày Kiến Trúc Việt Nam 27.04.2022 📂📐 Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất với buổi học tại doanh nghiệp Blum
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức  Buổi học tại doanh nghiệp Blum với ứng dụng EASY ASSEMBLY Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Những giải thưởng cho sự gan lỳ và đam mê tại EOS và Hoa Sen Showcase 2022
Ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông và Ngành Phim, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Những giải thưởng cho sự gan lỳ và đam mê tại EOS và Hoa Sen Showcase 2022 Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang,BST RÈVERSE – Trần Minh Tấn, Thủ Khoa Fashion Creation 2021
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Bộ Sưu Tập (BST) BST RÈVERSE – Trần Minh Tấn Thủ Khoa Fashion Creation 2021 Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image