Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: tktt

Giới thiệu sơ nét về Campus Khoa Thiết kế – Nghệ thuật HSU và các phòng thực hành
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu sơ nét về Campus Khoa Thiết kế – Nghệ thuật HSU và các phòng thực hành Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang – Buổi thuyết trình ý tưởng “Thiết kế lễ phục Tốt nghiệp”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Thân mời bạn đến tham dự Buổi thuyết trình ý tưởng “Thiết kế lễ phục Tốt nghiệp” Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang – Ntk Nguyễn Minh Đức, Người Kể Chuyện Bằng Thời Trang – SPEAK UP #8
Trường Đại học Hoa Sen trò chuyện trong HEY! SPEAK UP #8 NTK NGUYỄN MINH ĐỨC NGƯỜI KỂ CHUYỆN BẰNG THỜI TRANG Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang – Cuộc thi Thiết kế Trang phục GNS_V
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Cuộc thi Thiết kế Trang phục Giảng viên, Nhân viên và Sinh viên Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang – Cuộc Thi Thiết Kế Thời Trang “MERINO – YARN OF PASSION”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Cuộc Thi Thiết Kế Thời Trang “MERINO – YARN OF PASSION” Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang phát động Cuộc Thi Thiết Kế Lễ Phục Tốt Nghiệp
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen phát động Cuộc Thi Thiết Kế Lễ Phục Tốt Nghiệp Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image