Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: tktt

Người Dựng Mẫu Thời Trang Của Hermes và Các Nhà Mốt Cao Cấp Đến Đại Học Hoa Sen
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Talkshow Người Dựng Mẫu Thời Trang của Hermes và Các Nhà Mốt Cao Cấp Đến Đại Học Hoa Sen Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Talkshow & Field Trip-Runway Vietnam – Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức  Talkshow & Field Trip Runway Vietnam Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
TALK SHOW “The Art & Science of Visual merchandising” – Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức TALK SHOW “The Art & Science of Visual merchandising” của Mr. Tống Đức Dũng với sinh viên Chuyên ngành Kinh doanh Thời trang Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Talkshow “Chặng đường 30 năm cùng Haute Couture Paris” Nhà Dựng Mẫu Ngô Kim-Khôi
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức 🎯 Talkshow: Chặng đường 30 năm cùng Haute Couture Paris NHÀ DỰNG MẪU NGÔ KIM-KHÔI Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
[Tài Năng Hoa Sen] Phan Nguyễn Hoài Thương – Sinh Viên Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Sv Phan Nguyễn Hoài Thương Tài Năng Hoa Sen Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Talkshow Fashion Next Frontier – Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Talkshow “The Intersection of Luxury and Sustainability: Fashion Next Frontier” phối hợp cùng Global Link, Runway Vietnam tổ chức Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image