Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: tktt

Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Love language” by Trần Bảo Ngọc Hân
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Project 2 “Love language”   by Trần Bảo Ngọc Hân   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Bring Gothic to 1800s” by Tô Ngọc Kỳ Duyên
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Project 2 “Bring Gothic to 1800s”   by Tô Ngọc Kỳ Duyên   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “Under Sea” by Thái Thị Mai Trinh
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Project 2 “Under Sea”   by Thái Thị Mai Trinh   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu tác phẩm của HS Trường Bùi Thị Xuân Học Mỹ Thuật
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Một số tác phẩm của học sinh Bùi Thị Xuân   GVHD: Cô La Thị Tuyết Mai   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu bài Project 2 “One more stitch for a smile” by Phạm Trọng Hiếu
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Project 2 “One more stitch for a smile”   Sv Phạm Trọng Hiếu   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang tổ chức Talkshow “Khởi nghiệp kinh doanh Thời trang”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức    Talkshow “Khởi nghiệp kinh doanh Thời trang”   Ms. Windy Uyên Lê và Ms. Phùng Ngọc Minh    Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo