Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: tktt

Ngành Thiết Kế Thời Trang, Cuộc thi “Tuyển Chọn Trang Phục Dân Tộc Miss Universe Vietnam 2022”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Cuộc Thi Tuyển Chọn Trang Phục Dân Tộc Miss Universe Vietnam 2022 Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang,BST RÈVERSE – Trần Minh Tấn, Thủ Khoa Fashion Creation 2021
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Bộ Sưu Tập (BST) BST RÈVERSE – Trần Minh Tấn Thủ Khoa Fashion Creation 2021 Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang, BST Flower Blooming – Lê Tấn Đức-[FASHION CREATION 2021]
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu BST Flower Blooming – Lê Tấn Đức FASHION CREATION 2021 Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Talk show “Văn hoá trong thực hành sáng tạo”, Ngành Thiết Kế Thời Trang
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Talkshow Ngành Thiết Kế Thời Trang “Văn hoá trong thực hành sáng tạo” Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Trại sáng tác Khoa TK&NT – Đà Lạt 02/2022
Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức Trại sáng tác tại Đà Lạt, tháng 02/2022 Khoa Thiết Kế và Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu 

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image