Đại học Hoa Sen

Tag: tktt

Ngành Thiết Kế Thời Trang_Sv Kinh Doanh Thời Trang Trải Nghiệm Học Tập Và Văn Hoá Tại Pháp
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Sv Kinh Doanh Thời Trang   Trải Nghiệm Học Tập Và Văn Hoá Tại Pháp   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Mini Fashion Show trên nền tảng 3D
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu    Bài Tập Tạo Mini Fashion show   Trên nền tảng 3D   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Chuyên Ngành Fashion Business
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Chuyên Ngành Fashion Business   Chương trình học hợp tác với College de Paris   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Thời trang kỹ thuật số
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Thời trang kỹ thuật số   phần mềm 3D trong thiết kế quần áo   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_”Fête de la Mode” Fashion show – Ca sĩ Hali
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Ca sĩ Hali   trong sự kiện “Fête de la Mode” Fashion show   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Góp Tiếng Hát Trong “Fête De La Mode” Fashion Show
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Cảm ơn các bạn trẻ đã góp tiếng hát   trong sự kiện “Fête De La Mode” Fashion show   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo