Đại học Hoa Sen

Ngành Thiết Kế Thời Trang_Render mẫu thời trang

Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu

 

Hình ảnh Render của mẫu thời trang

 

Sv Thái Văn Minh Hiếu

 

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Hình ảnh Render của mẫu thời trang được thực hiện trên phần mềm 3D.


Bài tập của sinh viên Thái Văn Minh Hiếu
GVHD: ThS. Đinh Thị Hải Yến 

#fashiondesign #avatar #digital #virtualfashion #virtualfashionshow #HSU #fada
 

Nguồn: FP Ngành Thiết Kế Thời Trang

 

FP FADA
Facebook Youtube Tiktok Zalo